ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KAFEA TERRA AEBE
Nάξου 12 - 14, 190 02, Παιανία, Aττική

T 213 090 5500 , F 213 090 5599

Ε-mail info@kafeaterra.gr