64 ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΣΑΓΙΟΥ DAMMANN

64 ατομικά χάρτινα φίλτρα κατάλληλα για όλα τα είδη του τσαγιού.