ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Στην Kafea Terra σεβόμαστε τη γη που μας προσφέρει τους πολύτιμους καρπούς της και αναλαμβάνουμε δράση για να την προστατεύσουμε. Δημιουργούμε ένα πολυεπίπεδο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επένδυση σε νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και καινοτόμα μέσα παραγωγής.

 

Συλλογικά στοχεύουμε στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και οραματιζόμαστε το δικo μας ταξίδι σε έναν πιο καθαρό και υγιή πλανήτη.