Πέρα από την συνέπεια στις υποχρεώσεις της προς το κράτος, η κοινωνική συνεισφορά της KAFEA TERRA AEBE
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας της από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

 

Ανταποκρινόμαστε άμεσα συνεχώς σε κοινωνικές ανάγκες, είτε με προϊοντική είτε με οικονομική ενίσχυση, η οποία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης:

1. Ευαγή ιδρύματα & Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή κατόπιν αιτημάτων τους.Παράλληλα, οι εταιρίες του ομίλου μας στηρίζουν σε μόνιμη βάση εδώ και δύο χρόνια συγκεκριμένο ίδρυμα, για έξοδα φιλοξενίας των οικογενειών των ατόμων που θεραπεύονται σε αυτό.

2. Φιλανθρωπικές διοργανώσεις,

3. Έρανοι Δημιουργία τράπεζας αίματος, μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας.

4. Στήριξη τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα του Δήμου Παιανίας, στον οποίο εδρεύει η εταιρία μας με ενίσχυση της Υπηρεσίας Πυροπροστασίας, των Κοινωνικών Παντοπωλείων, παροχή θέσεων εργασίας και πολλά άλλα…

5. Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων Αιτήματα ιδιωτών, για βιοποριστικούς λόγους και για νοσοκομειακή περίθαλψη.

6. Δωρεάν ενημέρωση / σεμινάρια για τον καφέ, ως πρώτη ύλη, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ( δημόσια & ιδιωτικά ). 

7. Πρόγραμμα προνομιακής ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης για όλο το Προσωπικό και τις οικογένειές τους.

8. Ευκαιρίες για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών. 

9. Χορηγίες ή άλλου είδους ενισχύσεις προς πελάτες ή/και συνεργάτες

10. Χορηγίες σε τηλεοπτικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις

 

 

 

 

Η εταιρεία KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ όσο αφορά τις δραστηριότητες της για την Επεξεργασία και Συσκευασία Προϊόντων Καφέ, Συσκευασία Ζάχαρης σε Sticks, Εισαγωγή και Εμπορία Καφέ, Ποτών και άλλων Ειδών Διατροφής Ξηρής Αποθήκευσης, Φλιτζανιών και Ποτηριών Ροφημάτων, Εισαγωγή, Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Μηχανών Καφέ και Ροφημάτων εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων