Πέρα από την συνέπεια στις υποχρεώσεις της προς το κράτος, η κοινωνική συνεισφορά της KAFEA TERRA AEBE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της κουλτούρας και της φιλοσοφίας της από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα συνεχώς σε κοινωνικές ανάγκες, είτε με προϊοντική είτε με οικονομική ενίσχυση, η οποία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης:

 1. Ευαγή ιδρύματα & Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή κατόπιν αιτημάτων τους.Παράλληλα, οι εταιρίες του ομίλου μας στηρίζουν σε μόνιμη βάση εδώ και δύο χρόνια συγκεκριμένο ίδρυμα, για έξοδα φιλοξενίας των οικογενειών των ατόμων που θεραπεύονται σε αυτό.
 2. Φιλανθρωπικές διοργανώσεις, Έρανοι
 3. Δημιουργία τράπεζας αίματος, μέσω εθελοντικής αιμοδοσίας.
 4. Στήριξη τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα του Δήμου Παιανίας, στον οποίο εδρεύει η εταιρία μας με ενίσχυση της Υπηρεσίας Πυροπροστασίας, των Κοινωνικών Παντοπωλείων, παροχή θέσεων εργασίας και πολλά άλλα…
 5. Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων
 6. Αιτήματα ιδιωτών, για βιοποριστικούς λόγους και για νοσοκομειακή  περίθαλψη.
 7. Δωρεάν ενημέρωση / σεμινάρια για τον καφέ, ως πρώτη ύλη, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ( δημόσια & ιδιωτικά ). 
 8. Πρόγραμμα προνομιακής ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης για όλο το Προσωπικό και τις οικογένειές τους.
 9. Ευκαιρίες για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών. 
 10. Χορηγίες ή άλλου είδους ενισχύσεις προς πελάτες ή/και συνεργάτες
 11. Χορηγίες σε τηλεοπτικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις