Τεταρτη, 9 Δεκεμβριου 2020

1η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ KAFEA TERRA

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιεύουμε την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας μας για το έτος 2020 (έτος αναφοράς 2019) και παρουσιάζουμε έτσι τη δραστηριότητα της Kafea Terra και τη συνεισφορά της, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ο κος Ιωάννης Ιωσηφίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε: «H πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί την προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε την αξία που δημιουργούμε για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και ταυτόχρονα τη γραπτή δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιδράσεις μας. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε γόνιμη αλληλεπίδραση με όλους τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας μας, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε σήμερα ένα καλύτερο μέλλον».

 

Η έκθεση εκπονήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Global Reporting Initiative (GRI), αποτυπώνοντας αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης και τα αποτελέσματα της Εταιρείας στα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται με τη λειτουργία της και πώς αυτά ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Kafea Terra εδώ.