Τεταρτη, 28 Νοεμβριου 2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Express yourself with illy emoticons»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Express yourself with illy emoticons», (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας o «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DAY 6».

Ο Διαγωνισμός θα επικοινωνείται στο κοινό μέσω των ιστοσελίδων/προφίλ του Διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) facebook και Instagram, «www.facebook.com/illy.KafeaTerra» και «www.instagram.com/illy_kafeaterra», από δελτία τύπου, καθώς και από τις ιστοσελίδες/προφίλ στα social media των καταστημάτων – καφέ/μπαρ, τα οποία αναφέρονται στον όρο 4 του παρόντος, στα οποία θα διεξάγεται μέρος του Διαγωνισμού.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τον γονέα ή κηδεμόνα του), υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της εταιρείας «DAY 6», (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή και της εταιρείας «DAY 6», καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι ακολουθήσουν τη διαδικασία συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 4.

Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και των προϊόντων που εμπορεύεται.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής ή/και η εταιρεία «DAY 6» δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/12/2018 ώρα 12:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη») έως και την 22/12/2018 ώρα 23:59 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υλοποιείται ως εξής:

Στα κατωτέρω καταστήματα καφέ/μπαρ και στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Κατάστημα    /  Περιοχή

Ημερομηνία        /  Ώρα    

1. Café Café,   Περιστέρι

Σάββατο   1/12,   12.00 - 16.00 

2. Rusty Grail, Ν. Σμύρνη

Σάββατο   8/12 ,  12.00 - 16.00 

3. Brokies,       Γλυκά Νερά

Κυριακή    9/12,   12.00 - 16.00 

4. Ruins,          Κολωνάκι

Σάββατο  15/12,  12.00 - 16.00 

5. Sixteen,       Χαλάνδρι 

Σάββατο  22/12,  12.00 - 16.00 ,

το άτομο που παραγγείλει τον καφέ illy της αρεσκείας του, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετέχει στον παρόντα Διαγωνισμό ως εξής:

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας «DAY 6» θα φέρνουν μαζί με τον καφέ τέσσερα μπισκότα-emoticons, από τα οποία ο Συμμετέχων θα διαλέξει το ένα που εκφράζει καλύτερα τη στιγμή του, και το οποίο πρέπει να φωτογραφίσει μαζί με τον καφέ του. Στη συνέχεια, καλείται, έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, να ανεβάσει τη φωτογραφία που απεικονίζει το μπισκότο-emoticon με τον καφέ του και να την κοινοποιήσει στον ανοιχτό/δημόσιο λογαριασμό/προφίλ που διατηρεί στα social media «facebook» και «Instagram» αναγράφοντας το hashtag  #illyExpressYourSelf.

Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι οι φωτογραφίες που θα δημοσιεύσουν και με τις οποίες θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό είναι πρωτότυπες και δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων στην κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές, θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα έχει ανεβάσει τη φωτογραφία του σε οποιοδήποτε λογαριασμό/προφίλ του στα social media «facebook» και «Instagram».

Οι όροι διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα «www.facebook.com/illy.KafeaTerra», καθώς και στην ιστοσελίδα «www.kafeaterra.gr».

 

5. Δώρα

Το δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενα τα «Δώρα» ή το «Δώρο») για κάθε έναν από τους τριάντα (30) νικητές του Διαγωνισμού είναι το εξής σετ που αποτελείται από:

FRANCIS FRANCIS Y5 ESPRESSO & FILTER + Keep Cup illy                1 τμχ

ΦΛΙΤΖΑΝΙ 25TH  ANNIVERSARY BAR ESPRESSO                                 2 τμχ

ΦΛΙΤΖΑΝΙ 25TH  ANNIVERSARY BAR CAPPUCCINO                             2 τμχ

ΠΙΑΤΑΚΙ ILLY UNIVERSAL                                                                           4 τμχ

IPERESPRESSO NORMALE 21 ΚΑΨΟΥΛΕΣ                                            1 τμχ

IPERESPRESSO DECAFFEINATED 21 ΚΑΨΟΥΛΕΣ                               1 τμχ

IPERESPRESSO BRAZIL ARABICA SELECTION 21 ΚΑΨΟΥΛΕΣ          1 τμχ

IPERESPRESSO GUATEMALA ARABICA SELECTION 21 ΚΑΨΟΥΛΕΣ            1 τμχ

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικατάστασής τους.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των τριάντα (30) νικητών του Διαγωνισμού που θα λάβουν τα Δώρα του όρου 5, και των τριάντα (30) επιλαχόντων αυτών (θα κληρωθεί ένας επιλαχών για κάθε νικητή), θα διεξαχθεί στις 4/1/2019 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Διοργανωτή και οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή.

Οι νικητές των Δώρων καθώς και ο κάθε επιλαχών νικητής αυτών, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος  «www.random.org»  και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων και των επιλαχόντων αυτών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 4, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται στον όρο 3.

 

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου.

Τα ονοματεπώνυμα των τριάντα νικητών του Διαγωνισμού και των τριάντα επιλαχόντων αυτών, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά από την κλήρωση σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ιστοσελίδες «www.facebook.com/illy.KafeaTerra» και «www.instagram.com/illy_kafeaterra», και θα είναι μόνιμα αναρτημένα στις σελίδες αυτές.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα/inbox στoν λογαριασμό/προφίλ τους σε facebook ή Instagram, από τον οποίο συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, με το οποίο θα τους ζητήσει, προκειμένου να αποστείλει το Δώρο, πλήρες ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου των νικητών.

Εφόσον οι νικητές δεν απαντήσουν στο ως άνω μήνυμα, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες «www.facebook.com/illy.KafeaTerra» και «www.instagram.com/illy_kafeaterra», δεν επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, και συγκεκριμένα έως τις 7/1/2019 και ώρα 13:00, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, ήτοι να απαντήσει εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού γραπτού μηνύματος/inbox στoν λογαριασμό/προφίλ του σε facebook ή Instagram, από τον οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό και συγκεκριμένα να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή το αργότερο έως την 10/1/2019 και ώρα 13:00. Εφόσον ο επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τά ανωτέρω, στο ως άνω μήνυμα/inbox, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί των σχετικών Δώρων και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τα Δώρα.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο μήνυμα/inbox, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του Δώρου, λόγω της μη εύρεσης των νικητών ή των τυχόν επιλαχόντων αυτών στον τηλεφωνικό αριθμό ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτών.

Κάθε νικητής θα παραλάβει τα δώρα του μέσω courier με έξοδα του Διοργανωτή. Προϋπόθεση παραλαβής των Δώρων είναι η προσκόμιση από τους νικητές στον εκπρόσωπο του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του, δεν δικαιούται να παραλάβει το Δώρο του.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς.

 

8. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής και η εταιρεία «DAY 6», οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοι και οι προστηθέντες τους δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τους ιστότοπους «http://www.instagram.com» και «http://www.facebook.com», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

9. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

 

10. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 έως τις 16:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@kafeaterra.gr.

 

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, κλπ), με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «www.facebook.com/illy.KafeaTerra» ή/και «www.instagram.com/illy_kafeaterra» ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

14. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.