Καφές σπυρί Area 51 - Brazil Sul de Minas

Οι καλλιεργητές της φάρμας Salto Estate πετυχαίνουν την πλήρη ασφάλεια στη  ξήρανση των καφέδων τους μέσω της επεξεργασίας Static Box Dehydration.

Εμείς σας διαβεβαιώνουμε πως ένα εξαιρετικό φλιτζάνι σας περιμένει. Απολαύστε το!

Weight: 1kg

Grind: Whole Bean

Origin: Brazil

Region: Sul de Minas

Farm: Salto estate

Elevation:1230+

Process: Static Box Dehydration

Cup Profile: Sweet, milk chocolate, hints of red fruits, malic like acidity, long aftertaste